Voksne: Influenza- & pneumokokvaccine?

Det sæsonbetingede influenzavaccinationstilbud er ophørt.


Der vaccineres heller ikke længere gratis til udvalgte, med pneumokokvaccine.

En kold klud i ansigtet


"Vi er meget skuffede over, at man fra politisk side vælger at tænke almen praksis helt ud af vaccinationsindsatsen i 2023. Det er en kold klud i ansigtet, og vi synes, at det bryder med almindelig sund fornuft. Samtidig skal vi nu bruge en masse tid på at forklare vores patienter, at de ikke kan få en vaccine hos os, som de plejer.""Det er en kerneopgave, som vi nu står til at miste i almen praksis. Vi har vaccineret vores egne patienter mod influenza de seneste 20 år, hvis ikke mere. Her har vi selv stået for indkøb af vacciner samt organisering, og det har kørt helt gnidningsfrit, idet vi ugentligt får leverancer fra Statens Serum Institut," siger Birgitte Ries Møller, PLO forman Region Syddanmark.


Birgitte Ries Møller påpeger også, at PLO under pandemien var stærkt medvirkende til, at vaccinationerne nåede ud til så mange borgere, som det var tilfældet.


"Beslutningen er derfor helt uforståelig for mig, og jeg ærgrer mig på patienternes vegne over, at de ikke får et nært og trygt tilbud ved egen læge," siger Birgitte Ries Møller.


Få vacciner indkøbt


I takt med at regionsrådet har lagt sig fast på en organisering af vaccinationsindsatsen, er sagsfremstillingen også blevet offentliggjort.


Her kan man blandt andet læse, at både Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen i år har været kraftig fortaler for en langt mindre rolle til de praktiserende læger.


"Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen har klart tilkendegivet, at de foretrækker den første model, hvor vaccination tilbydes i regionale vaccinationscentre og ved decentrale vaccinationssteder af apoteker eller andre private aktører, herunder kun i begrænset omfang ved inddragelse af praktiserende læger," fremgår det afsagsfremstillingeni Region Hovedstaden.


Den strammere centralisering er ifølge Sundhedsstyrelsen nødvendig, fordi der i år er en snævrere økonomisk ramme til indsatsen på 300 mio. kr. kombineret med, at der fra statslig side er indkøbt få influenzavacciner. Det betyder, at der skal være en udnyttelsesgrad på 90 pct. for at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal vacciner til rådighed for målgruppen.


Samtidig gør færre aktører det nemmere at kommunikere til borgerne, hvordan de booker tid, og hvor de kan blive vaccineret.


Hold øje med nyheder i pressen for yderligere information om dine vaccinationsmuligheder.Hvem anbefales vaccination mod influenza?


Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.


Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til følgende: 

     

  • Alle, der er fyldt 65
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge (lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme, diabetes,
  • immundefekter, samt visse andre kroniske sygdomme)
  • Fedme med BMI over 40
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Husstandskontakter til visse alvorligt syge
  • Personer med andre alvorlige sygdomme