Øvrige ansatte

Det er umuligt at drive en lægeklinik uden det rette personale. Vi har en god stab af dygtige medarbejdere, som alle gør deres for at sikre venlig modtagelse, professionel håndtering af opgaver, og på alle måder prøver at få dagens arbejde godt fra hånden.


Der er mange forskellige parter, der trækker i personalet - men du kan, som patient hos os, medvirke til at gøre det lettere.


Vær præcis i din problemformulering


Kom til tiden


Hav forståelse for, at der i perioder kan være mange bolde i luften


Vis diskretion ved skranken -

sekretæren kan kun betjene 1 person ad gangen

Birgitte S. Madsen


Sygeplejerske

Lene W. Mikkelsen


Sygeplejerske

Berit P. Russotti 


Sygeplejerske

Hanne Stensdal Hansen


LægesekretærNinna B. Jørgensen


SOSA

Laboratorie

Kristina R. Thomsen


LægesekretærEva Christoffersen


Administration