Afhængighedsskabende medicin

Vigtig information om receptfornyelse
af vanedannende medicin

 

Sundhedsstyrelsen har landsdækkende indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, beroligende medicin, stærk smertestillende medicin og centralt stimulerende midler (medicin til behandling af bl.a. ADHD). Fornyelse af recepter skal, med mindre helt særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personligt fremmøde og kan således ikke finde sted over internettet/e-mail eller pr. telefon.

 

Hos Lægerne Toftlund ApS vil vi stramme meget op på dette område.

 

Receptfornyelse vil kræve fremmøde i klinikken, til en konsultation hos læge eller sygeplejerske. I praksis betyder det, at alle patienter, som får vanedannende medicin, skal møde til konsultation ved lægen minimum hver 6. måned til samtale omkring behandlingen. Mindst en gang om året vil konsultationen forløbe som en årskontrol, hvor der lægges plan for det fremtidige forbrug og hvor der laves en plan for nedtrapning/udtrapning hvis muligt.

Receptfornyelse i de mellemliggende perioder kan ske ved konsultation hos vores sygeplejersker, men kun såfremt den aftalte behandlingsplan med lægen er overholdt. Der vil højest blive udskrevet tabletter til 3 måneders forbrug ad gangen.

 

 

Hvad er vanedannende medicin?


Vanedannende medicin er medicin, som kroppen gradvist vænner sig til. Du kan blive afhængig af medicinen både fysisk og psykisk. Du kan derfor opleve voldsom trang til at tage medicinen, og du kan få kvalme eller kulderystelser, hvis du ikke får den. Du kan også opleve, at det er svært at vænne dig af med at skulle tage din daglige medicin. Hvis du tager vanedannende medicin i nogen tid, oplever du måske, at du har brug for en større og større dosis for at opnå samme virkning. Det skyldes, at din krop har vænnet sig til medicinen. Det er altså ikke et tegn på, at dine smerter, din angst eller dit søvnbesvær er blevet forværret

 

Bivirkninger ved vanedannende medicin


Det er ikke kun risikoen for afhængighed, der gør, at du skal tage medicinen med forsigtighed. Medicinen kan give en række bivirkninger. Derfor oplever mange, at det er en lettelse at stoppe eller trappe ned i dosis af medicinen, fordi bivirkningerne forsvinder eller bliver færre og mildere.

 

Almindelige bivirkninger: Afhængighed, træthed, døsighed, svimmelhed, nedsat reaktionsevne, kvalme, opkast, mavesmerter, hukommelsesbesvær, forstoppelse, hovedpine, søvnforstyrrelser

 

Vanedannende medicin og bilkørsel


Meget vanedannende medicin kan have indflydelse på at køre bil og betjene maskiner.

Sundhedsstyrelsen har fastsat maximale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen nedlægger forbud mod bilkørsel, så længe behandlingen foregår.

 

Hjælp til nedtrapning


Et brat ophør af vanedannende medicin kan give abstinenssymptomer. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen. Har du et ønske om at gennemgå et nedtrapningsforløb, så få en tid ved lægen, hvor I sammen aftaler et individuelt forløb.

 

Eksempler på vanedannende lægemidler


Angstdæmpende/sovemedicin: Alprazolam, Bromam, Diazepam, lmoclone, Stilnoct

Stærk smertestiIIende /morfika : Buprenorphin, Fortamol, Kodein, Metadon, Morfin, Oxycodon, Oynorm, Tramadol

ADHD medicin: Concerta, Medikinet, Motiron, RitaIin.Får du et præparat, der er omfattet af disse regler, vil du blive bedt om at få aftale med lægen til snak om den fortsatte behandling. Plan og overvejelser SKAL journalføres. Kun i meget særlige tilfælde vil der kunne dispenseres fra reglerne, og det kan kun besluttes af ansvarlige læge, ikke af personalet i klinikken og bestemt ikke af patienten.


Hvis man ikke kan overholde aftaler, kan den yderste konsekvens blive, at man bliver bedt om at skifte til andet lægehus.
Herunder link til Sundhedsstyrelsens vejledning: