Nyheder

Video konsultationer


Med baggrund i corona-situationen og med ønsket om at kunne reducere fremmøde i klinikken, har vi fået mulighed for at tilbyde videokonsultaioner. Dette sker via en IT-løsning, Region Syddanmark stiller til rådighed. Så bliv ikke overrasket, hvis vi beder om at "låne" din mobils kamera til sikring af bedre vurdering, når fremmøde ikke er tilrådeligt.

Ny lægekapacitet

per 1. januar 2020

Lægerne Toftlund ApS har været en 3-mands kompagniskabs praksis i mange år. Men i forbindelse med at kollega i naboklinikken, Brylska & Pedersen, har valgt at gå på pension, har vi drøftet mulighederne for at fastholde lægekapaciteten i sundhedshuset, og vi har derfor per 1. januar 2020 tilkøbt læge Hanne Pedersens kapacitet. Vi er således nu en 3-mands lægepraksis, men med 4 lægekapaciteter.Læge Agata Brylska fortsætter som naboklinik, som sololæge.


Som bekendt hænger praktiserende læger ikke på træerne - det ville også se fjollet ud - og der er ikke lige udsigt til at vi straks kan få fat i en 4. læge til vores klinik. Vi har derfor valgt at udvide vores kapacitet og antal konsultationstider ved at ansætte yderligere en konsultationssygeplehjerske - Pia Grau, samt en SOSA - Ninna B. Jørgensen, til styrkelse af vores team.


Vi har samtidig overtaget to kliniklokaler på den modsatte side af venteområdet, så bliv ikke overrasket, hvis du pludselig skal gå til den anden side, når du kaldes ind.


På sigt vil vi besætte den 4. lægekapacitet med en speciallæge i almen medicin, men nuværende personalestyrkelse gør, at vi ikke skal forhaste os, - men kan bruge den fornødne tid til at finde lige præcis den rigtige kollega til huset.

Legetøj i klinikken


juni 2017


Med baggrund i mere striks gennemførelse af de hygiejniske principper i klinikken, har vi vedtaget, at fast installeret legetøj desværre ikke længere må forefindes i vores venteområde.


Det giver en ret væsentlig risiko for udbredelse af smitte, da det generelt er meget svært at holde det ordentligt rent. Og man skal jo da helst ikke blive syg, fordi man besøger os....


Man er meget velkommen til selv at medbringe bøger/smålegetøj, men det skal altså tages med igen efter besøget hos os.

Akkreditering fuldendt


Ved besøg af surveyors fra Region Syddanmark 3/10-2017, er Lægerne Toftlund ApS blevet akkrediteret og kan dermed dokumentere, at vi lever op til de kvalitetskrav, der stilles for drift af en lægeklinik. Det gælder såvel de rent fysiske krav, men også i forhold til instrukser omkring håndtering af forskellige sygdomsbilleder, omkring tilgængelighed, akut beredskab m.m.

Persondataforordningen


25. maj 2018 træder Persondataforordningen i kraft. Det betyder at vi skal kunne informere om, hvilke data vi har på den enkelte patient, som har fuld indsigtsret i journal og alle data, vi opbevarer omkring den enkelte. Det betyder også, at vi skal have såkaldte databehandleraftaler med samarbejdspartnere, som opbevarer og videreformidler data fra huset. Samt at de fysiske rammer sikrer at data er utilgængelige for andre end os som behandlere.

Kørestol


Juli 2017


Klinikken har anskaffet en lille kørestol, som kan anvendes til ældre gangbesværede samt ved akutte skader. Henvend dig til sekretær - som viser tilrette.

Akkreditering

hele 2017

Ved seneste overenskomstaftale med De Danske Regioner, blev det aftalt, at alle danske lægepraksis'er over en periode skal gennemgå et akkrediteringsforløb. Ved akkreditering forståes en godkendelse/anerkendelse for de redskaber, vi tager i anvendelse med formålet: - At sikre optimal kvalitet i vores arbejde, både rent fagligt, men også driftsmæssigt, idet den praktiserende læge jo er selvstændigt erhvervsdrivende, med et sundhedsprodukt, der købes af regionerne.

Det er en proces, hvor arbejdsgange, drift, hygiejne og meget andet skal gennemgås, beskrives, optimeres og godkendes af særlige survey-teams fra regionerne.

Vi har brugt meget tid på processen, og glæder os til oktober, hvor vi forventer at vores godkendelse  kommer i hus.Mange tiltag er allerede gjort - specielt har vi arbejdet meget med mere systematisk kontrol og opsporing af kronisk syge - sukkersyge/kronisk lungesygdom KOL, hvilket også er en del af baggrunden for, at vi i december 2016 ansatte sygeplejerske Didde Hauge-Johannsen.

Kørekortsattest til ældre

juli 2017

Fra 1/7-17 skal ældre medborgere ikke længere have en lægeattest for at kunne få fornyet kørekortet, når de fylder 75 år.

Det stiller så et andet krav til din  læge: Hvis lægen ved anden kontakt formener at helbredsforhold taler mod, at man fortsat kører bil eller andet kørekortskrævende motoriseret køretøj, skal lægen påpege dette, og kan evt. nedlægge køreforbud.

Vores erfaring er, at vores ældre er rigtig gode til selv at sige fra, men der vil opstå situationer, hvor manglende forståelse hos borgeren kan medføre, at der opstår tvist om lægens afgørelse.

Hvis pårørende til en borger mener, at vedkommende ikke bør køre bil, er det forventeligt, at de selv påpeger det overfor vedkommende. Og opfordrer til lægekontakt.

Det er ikke rimeligt at prøve at få lægen til at tage konfrontationen, med en ellers klassisk besked fra en pårørende."du må endelig ikke fortælle, at jeg har sagt dette..."

Har du et budskab til en af dine nære/kære - så bring det selv til vedkommende. Vi følger selvfølgelig gerne op.

Flytning af klinik

januar 2016

I løbet af januar 2016 flytter klinikken til nyindrettede lokaler på det gamle Toftlund Rådhus. Og i den forbindelse skifter vores lægeklinik også navn - fra Lægerne Vestergade Toftlund ApS til det mere enkle - Lægerne Toftlund ApS

Det er en spændende proces, med mange udfordringer, men vi kommer op til nogle nye og lyse rammer,og med en ny samarbejdsstruktur i forhold til Lægerne i Søndergade, Hanne Pedersen og Agatha Brylska, som også flytter

Vi bliver nemlig fælles om flere faciliteter: fælles venteværelse, fælles receptionsområde, skadestue og konferenceområde.

De to lægeselskaber er fortsat uafhængige iøvrigt, - så man er fortsat enten tilmeldt hos Søndergade-lægerne eller Vestergade-lægerne.

Og dine journaloplysninger er stadig kun tilgængelige for din vanlige læge.

Vi ser frem til et godt samarbejde med kollegerne i huset.