Rejseforsikring / medicinændringer

Rejseforsikring og medicinændringer

Vigtig info!


Rejseforsikringer tager typisk forbehold for "ikke-stabile" kroniske lidelser samt sygdomme eller skader, som er opstået kort tid før afrejsen.

 

Forsikringsselskaberne kan efter en konkret medicinsk forhåndsvurdering vælge alligevel at sige ja til at dække ikke-stabile kroniske lidelser, sygdom eller skader.  Men det er et krav, at du søger om en medicinsk forhåndsvurdering og godkendelse hos forsikringsselskabet inden afrejsen.

 

Selvom man er kronisk syg inden ferien, er det ikke sikkert, at man behøver en medicinsk forhåndsgodkendelse hos forsikringsselskabet. Det er kun nødvendigt, hvis der er ændret i medicinen, eller det har været nødvendigt med lægebehandling de sidste to måneder før afrejsen. Med andre ord: Det er nødvendigt, hvis lidelsen er ustabil. Er du i tvivl, så kontakt dit forsikringsselskab.  

 

Hvornår bør du få en forhåndsvurdering?

Personer med alvorlige lidelser eller uhelbredelige sygdomme bør altid kontakte deres forsikringsselskab om medicinsk forhåndsgodkendelse for at være sikre på, at rejseforsikringen dækker.

 

Det varierer fra selskab til selskab, hvornår man skal søge om en medicinsk forhåndsvurdering, men det fremgår af dine forsikringsvilkår. Man vil dog typisk skulle søge om forhåndsgodkendelse, hvis man som forsikringstager inden for de sidste 2 måneder:

 

  • har været indlagt på hospital
  • har gennemgået en operation
  • har været på skadestue eller er blevet tilset af vagtlæge
  • har fået ny medicin eller har ændret/stoppet medicinsk behandling
  • er i et aktivt udredningsforløb hos læge eller psykolog
  • er blevet behandlet eller tilset af en læge eller psykolog
  • er indkaldt til eller henvist til undersøgelser og behandlinger
  • har undladt at opsøge læge eller selv fravalgt behandling
  • er udeblevet fra kontrolbesøg
  • har fået afslag på behandling, eller at lægen har opgivet behandling.


Er du i tvivl, så kontakt dit forsikringsselskab!


 

Og husk, det er forsikringsselskabet og ikke ens egen læge, der skal give forhåndstilsagn, for at man er dækket af rejseforsikringen, når man er syg inden ferien.